USLOVI KORIŠTENJA

 

 

KOMODA S.P  vam omogućava korištenje usluga i sadržaja svoje web platforme u skladu sa dole navedenim USLOVIMA KORIŠTENJA. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge sajta ko.moda. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio web platforme, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

PODACI O FIRMI

KOMODA S.P. BANJA LUKA.
Adresa: Branka Popovića 222, 78000 Banja Luka
Tel: +387 66 14 14 14

E-mail: ko.modabih@gmail.com
Web: https://ko.moda

USLOVI KORIŠTENJA

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu Web platformu.

Ko.moda vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svoje web platforme  koja je podložna niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge ko.moda. Korišćenjem bilo kog dijela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Opšte odredbe 

Na osnovu odredbe čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/12, 63/14) i čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik BiH 25/06) KOMODA S.P. Banja Luka, svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta ko.moda

O B A V J E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta ko.moda obavlja u okviru registrovanih djelatnosti KOMODA S.P. Bana Luka, Branka Popovića 222. adresa za izjavljivanje reklamacije je: ko.moda ili ko.modabih@gmal.com

– da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu ko.moda.

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne web platforme ko.moda smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta ko.moda posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da se saobraznost robe iz ugovora ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;

– da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 100,00 BAM.

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe.

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cijenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na web platformi ko.moda

– da potrošač robu koju kupuje putem web platforme ko.moda može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili PayPal ra;unom;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 15 dana za drugu veličinu,

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamjeniti artikal u roku od 15 dana

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana